Leveransvillkor

 

Leveransvillkor

Fraktkostnader 
Du får fram fraktkostnaden för din offert/beställning via e-mail innan du bekräftar din beställning. Fraktkostnad beräknas separat för varje kund/beställning. Kund måste godkänna fraktkostnader via e-mail innan beställning skickas vidare.


Leveranstider
Leveransförsening kan förekomma av olika orsaker och Bygghandeln.eu/SydFönster ersätter inte direkt eller indirekt skada som vållats av att vi levererar senare än avtalats.


Leveransadress
Vi levererar till din leveransadress som du angett vid beställningen. Vid beställning kontrollera att leveransadressen stämmer och att rätt leveransadress är vald om du skrivit in fler leveransadresser. Du måste vara inloggad för att kunna lägga till leveransadress.
OBS! Du får göra en beställning till en valfri leveransadress som du inte är folkbokförd på. Skulle en sådan omständighet uppstå har Bygghandeln rätt att förskottsfakturera kunden. Skriver du ingen leveransadress skickas dina produkter till din faktura adress/folkbokföringsadress.

Riskens övergång mellan säljare och köpare övergår vid leverans tillfället. Därför är det viktigt att godset kontrolleras vid överlämningen av produkterna. Transportskada/Produktskador måste besiktas vid leveranstillfället och omedelbart rapporteras till oss. Vi kontaktar alltid dig några dagar innan en leverans. Skulle vi inte få tag på dig via telefonnummer du angett flyttar vi leveransdatum tills vi kan få tag på dig. Skulle sådan omständighet uppstå leveranstid förlängas. Kunden äger produkterna alltid först efter att fakturan är betald, ej när produkterna har levererats.

Kontrollera fönstren vid mottagandet och rapportera omgående transportskador till transportören/chauffören. Vi tar inget ansvar för transport skador som inte direkt rapporterats. Samma sak gäller saknade varor. Skulle leveransskador upptäckas ska skriftlig notering göras av dig på fraktsedeln. Du ska omgående anmäla skadan till oss på Bygghandeln.se.

Skador som ej hade kunnat upptäckas direkt vid mottagande skall rapporteras inom 5 dagar. Efter det godtas inga skadeanmälningar. Lagra alltid fönstren/dörrarna stående på stabilt underlag. Felaktiga varor måste förvaras torrt, under tak, oanvända i väntan på vidare åtgärd. Det är köparens ansvar att produkten förvaras på ett sådant sätt att den ej försämras eller stjäls, tills Fönster Fixaren återtar varan.


Mottagning av godset
Kontrollera godset. Skadat gods får INTE monteras. Inga reklamationer på skador som kunnat upptäckas vid godsmottagandet godtas.


Behörig person 
Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att få rätten att kvittera godset samt att kontrollera det. Behörig person måste vara myndig. Det åligger kunden att betala för eventuell extra frakt om kunden ej är hemma vid leverans och vi måste skicka godset på nytt. Kunden måste då ersätta denna extra fraktkostnad samt emballage och packning. Kunden måste även betala den administrativa kostnaden som kan uppstå som följd av ovanstående. 


Lossa godset
Vi förutsätter att Kunden(inte chauffören) är ansvarigt för att lossa godset och kontrollerar godset tillsammans vid mottagandet så att allt är ok. OBS! lastbilar vi anvender har ingen hiss eller kran.

 Räkna så att du får rätt antal produkter (fönster och dörrar, samt handtag, monterings beslag och annat du beställt). Behörig person kommer att få kvittera följesedeln på dina fönster, därför kan vi i efterhand inte ersätta eventuellt saknade produkter. Fönster ska placeras stående på stabilt underlag, t ex på asfalterad garageuppfart lutande mot huset, eller på pall.


Lämplig avlastningsplats 
Chauffören lämnar godset på närmast lämpliga ställe. Det är kundens ansvar att se till att det finns en lämplig avlastningsplats och uppställningsyta för fönstret när leverans sker. Förflyttning av gods som strider mot vad vi här föreskriver sker på kundens ansvar. 
Vägen till lossningsplatsen måste vara farbar för en lastbil, praktiska begränsningar kan gälla för vissa orter. Om vägen inte är farbar levererar vi produkterna till den plats som vi kan nå med våra bilar. 

 

För mer information maila oss på info@bygghandeln.eu .
Våra partner
  • Krispol
  • Deceuninck
  • Gerda
  • Velux
  • Hoppe
  • Rotocopyright © Bygghandeln,
Bygghandeln.eu Södergatan 6, 233 31 Svedala e-mail: info@bygghandeln.eu

web design: www.corsario.pl