Retur & Reklamationspolicy


Retur & Reklamationspolicy


Reklamation

Vid försäljning till privatperson gäller Konsumentköplagen och Köplagen vid försäljning till näringsidkare.

Om köpare bedömer vara som felaktig ska reklamation göras till Bygghandeln.eu via e-mail omgående vid mottagandet av varan. Vid reklamation ska order- och ev. fakturanummer samt orsak till reklamationen anges. För att underlätta bedömning av reklamationen bör fotodokumentation bifogas.OBS! Varan ej får monteras. Synliga skador på monterade produkter ersätts ej. 

Tillverkaren har rätt att avhjälpa felet genom reparation på plats eller begära varan i retur för åtgärd. Köpare ska medverka/assistera vid ev. retur. Retur avgörs av tillverkaren och bekostas av denne. Övriga anspråk på ersättning för felaktig vara godkänns ej.  

 

Ångerrätt

För fönster och dörrar som tillverkas speciellt för din räkning, dvs ej tillverkningsvara, gäller ingen ångerrätt enligt 5§ i Distans-och hemförsäljningslagen. Produkterna tillverkas ej utan ett skriftligt godkännande av dig som kund att ångerrätten inte gäller. Detta godkännande lämnas av dig via e-post. Returrätt gäller ej för beställningsvara. 
För lagervara gäller Distans- och hemförsäljningslagen(2005:59). Du har rätt att ångra köpet av lagervara inom 14 dagar. Innan retur sker måste kontakt tas med Fönsterbolaget. Retur sker i obruten förpackning och frakt betalas av köparen. Ev fraktskador betalas av köparen. Returavgift tillkommer och uppgår till 25% av nettovärdet.

Force Majeure

Bygghandeln.eu/SydFönster och våra leverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar eller jämförbara händelser utanför vår kontroll.

 

 

Våra partner
  • Krispol
  • Deceuninck
  • Gerda
  • Velux
  • Hoppe
  • Rotocopyright © Bygghandeln,
Bygghandeln.eu Södergatan 6, 233 31 Svedala e-mail: info@bygghandeln.eu

web design: www.corsario.pl